امروز يکشنبه, 28 دی 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۰:۵۶:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 
جلسه كارگروه بررسی طرحهای بهره برداری
اولین جلسه کارگروه بررسی طرحهای بهره برداری به موجب تنفیذ به سازمان نظلم مهندسی استانها توسط وزارتخانه در مورخ 6/5/98 برگزار گردید.

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0