امروز جمعه, 22 فروردين 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۰:۵۶:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 
جلسه كارگروه بررسی طرحهای بهره برداری
اولین جلسه کارگروه بررسی طرحهای بهره برداری به موجب تنفیذ به سازمان نظلم مهندسی استانها توسط وزارتخانه در مورخ 6/5/98 برگزار گردید.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.7.0
    V5.5.7.0